Miarma Czarter Jachtów Artur Michałowski, Magdalena Michałowska

25.08.2019

Port macierzysty

9 maja 2018

09.05.2018

Zmiana portu macierzystego –  Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy Bernardynka J. Mikorzyńskie