Miarma Czarter Jachtów Artur Michałowski, Magdalena Michałowska

20.07.2019