Miarma Czarter Jachtów Artur Michałowski, Magdalena Michałowska

25.08.2019

Śluza Gawrony

Trzecia z czterech śluz na kanale Warta – Gopło. Zlokalizowana w pobliżu wsi Gawrony. W sąsiedztwie śluzy znajduje się jaz.
Długość śluzy wynosi 59,6 m, szerokość 9,6 m; a różnica poziomów 3,55m.
Obecnie śluza obsługuje prawie wyłącznie ruch turystyczny.