Miarma Czarter Jachtów Artur Michałowski, Magdalena Michałowska

25.08.2019

Śluza Koszewo

Czwarta i ostatnia ze śluz na szlaku Warta – Gopło zlokalizowana jest w pobliżu wsi Koszewo.
Długość śluzy wynosi 59,6 m; szerokość 9,6 m; a różnica poziomów 3,76 m i jest to największa różnica ze wszystkich czterech śluz.
Obecnie podobnie jak śluza Gawrony jej rola prawie w całości ogranicza się do śluzowania małych jednostek turystycznych.
Po prześluzowaniu pozostaje jeszcze ok. 5 km do jeziora Gopło.