Miarma Czarter Jachtów Artur Michałowski, Magdalena Michałowska

25.08.2019

Śluza Morzysław

Głównym zadaniem tej śluzy jest prowadzenie gospodarki wodnej przy współpracy ze śluzą Pątnów – odbywa się tu kontrolowane upuszczanie wody do Warty.
Długość śluzy wynosi 58 m, szerokość 9,6 m, a różnica poziomów 0,48 m.
Zlokalizowana przy śluzie pompownia umożliwia pompowanie wody w kierunku przeciwnym – dzięki czemu możliwe jest zasilanie w wodę jezior szczytowych na kanale.