Miarma Czarter Jachtów Artur Michałowski, Magdalena Michałowska

25.08.2019

Śluza Pątnów

Ściśle współpracuje ze śluzą Morzysław. W jej pobliżu znajduje się kanał zrzutowy ciepłej wody obiegu chłodzenia elektrowni konińskich. Część ciepłej wody doprowadzana jest do awanportu, przez co woda nie zamarza tu zimą.
Zlokalizowana jest na 8 km kanału.
Długość śluzy wynosi 58 m, szerokość 9,6 m, a różnica poziomów 1,37 m